Kuinka teen tilastotutkimuksen?

Oppitunti:
Aihe:

4 Tulosten esittäminen tilastotaulukkoina ja -kuvioina

Edellisellä oppitunnilla tekemiesi analyysien perusteella havaintomatriisin sisältämät tiedot arvioidaan, luokitellaan, pelkistetään ja taulukoidaan havainnollisempaan muotoon varsinaisiksi tilastotaulukoiksi. Havaintomatriisi esittää kaiken tiedon, mutta tilastotaulukko on tiivistetty ja helposti luettava esitys tärkeimmistä tilastotiedoista. Tilastotaulukko on siis havaintomatriisia pelkistetympi ja siihen voidaan liittää analyysivaiheessa laskemiasi tunnuslukuja, kuten prosenttiosuuksia.

Tarkoituksena on, että taulukoista ja tilastokuvioista selviävät tutkimuksesi keskeiset havainnot selvästi ja havainnollisesti.

Taulukot ovat tietosisällöiltään tyypillisesti laajempia kuin tilastokuviot. Taulukointi pyritään tekemään niin, että samalla havaintomatriisin informaatiosta katoaa mahdollisimman vähän. Taulukoinnissa katoaa aina väistämättä tietoa, ja sinun tehtäväsi on pitää huolta siitä, että tekemässäsi tilastotaulukossa on olennainen tietosisältö.

Kun tulokset esitetään tilastokuvioina, informaatiota menetetään enemmän kuin taulukoissa. Tutkimuksen tekijänä sinä päätät, miten haluat esittää tutkimuskysymyksiisi saamasi vastaukset.

kuva koirasta


Jaa