Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

1.4 Tilastoteemakarttojen hyödyntäminen

Käyttämällä tilastoaineistoa voidaan paikkatietoa hyödyntää monin tavoin erilaisten niin yhteiskunnallisten kuin luonnonilmiöiden tarkastelussa ja tutkimisessa. Tilastotietoa voidaan visualisoida tilastoteemakarttoina, jotka toimivat tärkeinä työvälineinä ja tiedon esittämiskeinoina. Tilastoteemakarttoja voidaan käyttää mm. päätöksenteon apuna, jossa ne antavat "yhdellä silmäyksellä" kuvan käsiteltävästä asiasta. Karttojen avulla tilastotietoon saadaan alueellinen näkökulma. Näin voidaan tehdä esimerkiksi visuaalisia analyysejä ja alueellista vertailua.

Esimerkkejä tilastoteemakarttojen hyödyntämisestä voisivat olla väestömäärän ja väestörakenteen tutkiminen jollain tietyllä alueella, jonkin toiminnon (esim. koulun tai päivittäistavarakaupan) optimaalisen sijainnin miettiminen tai vaikka erilaisten luontoselvitysten laatiminen.

Karttaa laatiessa tulee miettiä, ketkä tulevat olemaan kartan käyttäjiä ja mitä kartalla halutaan viestiä. Kun kartan kohderyhmä ja käyttötarkoitus tunnetaan, voidaan karttaa laatiessa tehdä tarkoituksenmukaisia valintoja. Kartta voi olla tarkoitettu esimerkiksi suunnittelun apuvälineeksi, lehtiuutisen yhteyteen tai havainnollistamaan tutkimuksen tuloksia tieteellisessä julkaisussa. Nämä eri tarkoitukset samoin kuin eri julkaisumediat asettavat kartalle erilaisia vaatimuksia esimerkiksi tyylin suhteen.


Jaa