Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

10.3 Värien käyttö

Käyttämällä kartassa värejä voidaan kertoa ilmiön laadullisista tai määrällisistä eroista. Esimerkiksi koropleettikartoissa luokat kuvataan yleensä yhden värin eri tummuusasteilla (ks. kuvio). Värin tummuusaste toimii lukuarvoluokkien symbolina. Korkeimpien lukuarvojen luokka saa tummimman värisävyn ja alhaisimpien lukuarvojen luokka vaaleimman sävyn.

Kuvio. Kahden sinisen värin eri tummuusasteita

Kartan suunnitteluvaiheessa värien käytössä kannattaa huomioida tiettyjen värien yleisesti mielletyt merkitykset. Esimerkiksi tumman sävyn ajatellaan usein tarkoittavan suurempaa arvoa kuin vaalean sävyn. Jos sen sijaan kullekin luokalle annetaan eri värisävy, kartan lukija ei voi mielessään asettaa värisävyjä järjestykseen (esimerkki 1).

Joskus yhden värin tummuusasteiden käytöstä voidaan joutua poikkeamaan, jotta esimerkiksi luokat saadaan erottumaan toisistaan. Tällöin tulee pyrkiä valitsemaan värisävyt ja niiden tummuusasteet värijärjestelmässä lähekkäin sijaitsevista väreistä (esim. ruskea, punainen ja keltainen).

Yhden värin periaatteesta voidaan poiketa myös, kun kuvattavana on ilmiö, joka voidaan jakaa merkityksellisen taitepisteen suhteen vastakkaisiin suuntiin muuttuviin luokkiin. Samoin kun ilmiö voidaan jakaa keskiluvun ylä- ja alapuolisiin luokkiin, luokkia voidaan kuvata kahden eri värin eri tummuusasteilla (esimerkki 2). Taitepiste voisi olla myös esimerkiksi nollakohta (esim. lämpötilan) tai jokin pitkäaikainen keskiarvo.

Teemakartassa värit eivät toimi aina vain luokkien symboleina, vaan niillä voi olla myös muu symbolinen merkitys. Eri kulttuureissa ja yhteisöissä eri väreihin voi liittyä erilaisia merkityksiä ja mieltymyksiä. Väreillä voidaan luoda myös etäisyys- ja laajuusvaikutelmia. Lisäksi värien käyttöön voi vaikuttaa myös organisaation oma graafinen ohjeistus.

Esimerkit

Jaa