Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

11 Miten teen hyvän tilastoteemakartan?

Kurssin lopuksi tähän viimeiseen oppituntiin on vielä koottu tärkeimpiä asioita siitä, mitä kaikkea on otettava huomioon laadittaessa hyvää tilastoteemakarttaa. Aluksi käydään läpi vielä kertauksena kartanteon eri vaiheet ja lopuksi kerrotaan millaisia ominaisuuksia on hyvässä teemakartassa.


Jaa