Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

2.2 Aineistojen saatavuus

Paikkatietoaineistojen saatavuutta Suomessa on edistänyt kansallisen Euroopan komission Inspire-direktiivin toteuttaminen. Tavoitteena on ollut luoda paikkatiedon infrastruktuuri, joka koostuu eri organisaatioiden tuottamista paikkatietopalveluista ja -aineistoistaNäihin voit tutustua mm. Paikkatietoikkunassa.

Kartta- ja tilastoaineistoja on sekä maksuttomia (avoimia) että maksullisia. Tietoa ja linkkejä kansallisista avoimista paikkatietoaineistoista löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta. Suurimpia avoimien paikkatietoaineistojen tuottajia Suomessa ovat Maanmittauslaitoksen lisäksi Geologian tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus, Väylävirasto ja Tilastokeskus.

Tilastokeskuksesta saa muun muassa seuraavia avoimia kartta- ja tilastoaineistoja  erilaisilla aluejaoilla veloituksetta käyttöönsä:

  • Inspire-aineistot (mm. Kuntapohjaiset tilastointialueet, Oppilaitokset ja Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km)
  • Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto
  • Tieliikenneonnettomuudet
  • StatFin-tietokannan taulukot
  • Kuntien keskeiset avainluvut

Näitä aineistoja koskevat Tilastokeskuksen maksuttomien tietojen yleiset käyttöehdot. Käyttöehdoissa myönnetään lupa tietojen veloituksettomaan ja vapaaseen hyödyntämiseen. Myös kaupallinen hyödyntäminen on näiden aineistojen osalta luvallista ilman erillistä sopimista Tilastokeskuksen kanssa. Näistä tiedoista laadittuun tilastoteemakarttaan on lisättävä lähdemaininta (Tilastokeskus, tilasto/palvelu, aineisto, vuosi).

Tilastokeskuksella on myös maksullisia aineistoja  (mm. Ruututietokanta ja Väestötilastopalvelu), ja tilastoaineistoja voi tilata myös erityisselvityksinä. Näiden aineistojen julkaiseminen, merkittävä hyödyntäminen tai kaupallinen käyttö tulee aina sopia erikseen Tilastokeskuksen kanssa.

Tilastoaineistoja tuottavat kansallisten tilastoviranomaisten lisäksi monet organisaatiot.

Esimerkki seudullisesta paikkatietopalvelusta on Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu, joka on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. Palvelusta löytyy pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja koko seutua koskevaa tietoa kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Palvelussa on tarjolla muun muassa Helsingin seudun väestöä, taloutta, hyvinvointia, työllisyyttä ja liikkumista koskevaa tietoa.


Jaa