Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

2.4 Karttaprojektiot

Oppitunnin lopuksi tutustutaan hieman karttaprojektioihin ja koordinaatistoihin, jotka on otettava huomioon erityisesti silloin, kun käytetään samanaikaisesti useita eri kartta-aineistoja.

Karttaprojektion avulla maapallon kolmiulotteinen pinta voidaan kuvata kaksiulotteisella karttatasolla. Maailmalla on kehitetty useita erilaisia projektioita, jotka soveltuvat eri käyttötarkoituksiin.

Koko maapallon kattavissa aineistoissa käytetään usein WGS84 (World Geodetic System) -koordinaattijärjestelmää, joka on myös GPS-paikannusjärjestelmän käyttämä koordinaattijärjestelmä.

Suomen kartoissa käytetään nykyisin yleiseurooppalaista ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) -koordinaattijärjestelmää, jonka kansallisia realisaatioita eli toteutumia ovat ETRS-TM35FIN- ja ETRS-GK-tasokoordinaatistot. ETRS89 on helpottanut kansainvälistä tietojenvaihtoa esimerkiksi Inspire-direktiivin puitteissa.

Koko maan laajuisissa kartoissa käytetään yleensä ETRS-TM35FIN-koordinaatistoa, jossa Suomi on kuvattu yhdelle projektiokaistalle, jolloin koordinaatisto on jatkuva yli koko maan. Paikallisella tasolla, kuten kunnissa, sen sijaan käytetään usein ETRS-GK-koordinaatistoa, jossa kapeamman projektiokaistan ansiosta projektiovirheet jäävät pienemmiksi. Tilastokeskuksen paikkatietoaineistot ovat ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa.


Jaa