Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

4.1 Millainen on aluesymbolikartta?

Aluesymbolikartat kuvaavat alueellisten ilmiöiden esiintymistä ja ne perustuvat usein hallinnollisiin aluejakoihin. Aluesymbolikartoissa tieto tavallisesti luokitellaan jonkin ominaisuuden mukaan, jolloin voidaan tehdä alueellista vertailua. Lähtötietona on useimmiten lukuarvo per tilastointiyksikkö.

Aluesymbolikartoissa esitettävä tieto voi alkuperältään olla laadullista tai määrällistä. Yleensä tieto muunnetaan laatueroasteikolliseksi (esimerkki 1) tai järjestysasteikolliseksi (esimerkki 2). Aina määrällistä tietoa ei esitetä järjestysasteikollisena, vaan tällöin puhutaan luokittelemattomasta aluesymbolikartasta.

Mitta-asteikoista kerrotaan myöhemmin lisää aiheessa 8.1 Muuttujan lukuarvo- ja mitta-asteikkotyyppi.

Koropleettikartta, ruutukartta, dasymetrinen kartta ja vyöhykekartta ovat tyypillisiä esimerkkejä aluesymbolikartoista. Koropleettikartta on näistä yleisimmin käytetty. Jokaisesta kerrotaan seuraavaksi tarkemmin.

Alla olevaan taulukkoon on koottu muutamia aluesymbolikartan etuja ja heikkouksia.

Taulukko. Aluesymbolikartan etuja ja heikkouksia

 

 

Edut

Heikkoudet

Aluesymbolikartta
  • Sopii aluetilastojen havainnollistamiseen.
  • Alueiden välisiä eroja voi vertailla.
  • Keskittymiä on helppo havaita.

 

  • Alueen sisäistä vaihtelua ei näe.
  • Useimmat ilmiöt eivät noudata aluerajoja.
  • Liioittelee luokkien rajalla lukuarvojen muutosta.
  • Suuret alueet saavat visuaalisesti suuren painoarvon.
  • Sopii vain suhteellisten tietojen esittämiseen.

 

Esimerkit

Jaa