Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

5.2 Suhteellisen pistesymbolin kartta

Suhteellisen pistesymbolin kartassa symbolin koko on suhteutettu kuvattavan ilmiön määrään. Pistesymboli, kuten ympyrä, kasvaa niin, että kullekin lukuarvolle on oman kokoinen pistesymboli. Pistesymbolin koolla kuvataan yleensä ilmiön absoluuttista määrää. Symboli on suurempi alueella, jolla on esimerkiksi paljon työpaikkoja ja vastaavasti pienempi alueella, jolla on vähän työpaikkoja.

Luokitellussa suhteellisessa pistesymbolikartassa pistesymbolin koko kuvaa kaikkia samaan luokkaan kuuluvia lukuarvoja, ei siis yksittäisiä lukuarvoja. Usein onkin suositeltavampaa käyttää luokiteltua tietoa. Luokiteltu tieto antaa usein vähintään yhtä paljon tietoa kuin yritys välittää seikkaperäisesti yksittäisiä arvoja (esimerkki 1).

Lue lisää luokittelusta oppitunnilta 9 Luokittelumenetelmän valinta tilastoteemakarttaan.

Symboli voidaan esittää ilmiöstä riippuen niin, että se on tarkasti kohteen sijainnissa tai se edustaa tiettyä aluetta. Jos piste on koko aluetta kuvaava, ainakin siinä tapauksessa aluerajat kannattaa pitää näkyvillä (esimerkki 2).

Suhteellisesta pistesymbolista kerrotaan seuraavassa aiheessa tarkemmin.

Esimerkit

Jaa