Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

5.3 Pistetiheyskartta

Pistetiheyskartta kuvaa ilmiöiden alueellista vaihtelua pisteiden määrän ja tiheyden avulla. Pistetiheyskartassa kaikki pisteet ovat samankokoisia ja edustavat kukin samaa lukumäärää. Tämän karttatyypin tarkoituksena ei kuitenkaan ole kertoa lukumääriä, vaan havainnollistaa ilmiön alueellisia keskittymiä ja toisaalta harvan esiintymän alueita (esimerkki).

Pistetiheyskartan laatimisessa keskeistä on valita sopiva lukumäärä, jota yksi piste edustaa. Väärin valittu pisteen arvo voi antaa väärän kuvan ilmiöstä. Pisteitä ei saa olla kartassa liikaa, koska muuten ne peittävät toisensa. Niitä ei myöskään saa olla liian vähän, jolloin syntyy vaikutelma, että ilmiötä ei esiinny jollain alueella lainkaan. Yhtä aluetta kohti tulisikin olla vähintään kaksi pistettä.

Esimerkiksi yksi piste voi kuvata 500 asukasta. 5 000 asukkaan kuvaamiseen tarvitaan siten kymmenen pistettä. Jos jollain alueella on 1 000, mutta vähemmän kuin 1 500 asukasta, sitä kuvataan kahdella pisteellä.

On huomattava, että pistetiheyskartta kertoo koko alueen keskimääräisen tiheyden. Kun pisteet sijoitetaan satunnaisesti karttaan, pisteet voivat joutua alueiden sisällä paikkoihin, joissa ilmiötä ei esiinny lainkaan tai esiintyy vain vähän. Keskittymät, kuten asutuskeskittymät, eivät välttämättä tule esiin tai sijoittuvat vääriin paikkoihin.

Esimerkit

Jaa