Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

5.4 Diagrammikartta

Diagrammikuvioita, kuten piirakka- ja pylväskuvioita, voidaan myös käyttää karttaesityksissä. Teemakarttatyypittelyssä nämä piirakka- ja pylväskartat voidaan luokitella pistesymbolikartoiksi. Tämän kaltaisesta karttaesityksestä käytetään myös nimitystä karttadiagrammi. 

Diagrammikartan avulla pystytään visualisoimaan montaa eri muuttujaa samanaikaisesti. Lukuarvojen tarkastelemiseksi voidaan kartan yhteyteen liittää myös taulukko.

Piirakkakuvio

Piirakkakuviossa kuvataan ilmiön jakautuminen osiin, ja kuvattavat luvut ovat osuuksia ilmiöstä. Piirakkakuvion haittapuolena on, että sektoreiden kulman ja pinta-alan oikeaa suhdetta on vaikea hahmottaa. Piirakkakuviota voidaan harkinnan mukaan käyttää myös ilmiön kokonaismäärän kuvaamiseen suhteellisen pistesymbolin tapaan. Piirakkadiagrammikartoissa on tärkeää tehdä diagrammit mahdollisimman selkeiksi ja huomioida, etteivät ne peitä liikaa muita karttaelementtejä (esimerkki 1).

Pylväskuvio

Pylväskuviota käytetään erityisesti silloin, kun halutaan kuvata montaa muuttujaa samanaikaisesti. Pylväskuviossa pylvään pituus ilmaisee muuttujan määrää. Pituuden hahmottaminen onkin usein helpompaa kuin piirakkakuvion pinta-alan, joten pylväät saattavat viestiä kartan lukijalle tiedon selkeämmin. Pylväiden käytön haasteena on, että muuttujien arvojen suuresta vaihtelusta johtuen korkeimmat pylväät peittävät toisten sijaintipisteiden tai alueiden lyhimmät pylväät alleen (esimerkki 2).

Diagrammikarttojen laatiminen perustuu tilastografiikan sääntöihin. Tilastografiikasta voit lukea lisää Tilastojen ABC -kurssilta.

Esimerkit

Jaa