Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

7.1 Yhdistelmäteemakartta

Tilastoteemakartta voi muodostua myös kahdesta tai useammasta eri karttatyypistä, esimerkiksi aluesymbolikartasta, jonka päällä on piste- tai viivasymbolikartta. Tällaista karttaa kutsutaan yhdistelmäteemakartaksi (esimerkki).

Yhdistelmäteemakartassa voidaan esittää ja vertailla useampia eri ilmiötä kuvaavia tilastotietoja samassa esityksessä, jolloin karttaan saadaan enemmän sisältöä. Kartan laatiminen vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua, jotta yhden aiheen esittäminen ei peitä alleen toisia aiheita. Liian monen esitystavan yhdistäminen voi vaikeuttaa kartan ymmärrettävyyttä ja sitä kautta tiedon välittymistä kohdeyleisölle.

Esimerkit

Jaa