Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

7.2 Tiheyspintakartta

Tiheyspintakarttoja käytetään, kun halutaan visualisoida ilmiön esiintymistiheyttä alueella. Epäjatkuvasta havaintoaineistosta muodostetaan estimoimalla jatkuva tiheyspinta. Esiintymistiheyttä visualisoidaan väriskaalan avulla. Tiheyspintakartalla on olennaisinta esittää tiheimmät esiintymisalueet selvästi erottuvasti, yleensä skaalan tummimmalla värillä.

Tiheyspintakarttoja voidaan muodostaa havaintopisteistä tai -viivoista. Ilmiön eri ominaisuuksia, kuten määrää tai laatua, voidaan painottaa. Tällöin samasta ilmiöstä muodostuu erilaisia tiheyspintoja valinnasta riippuen.

Tiheyspintakarttoja voidaan käyttää esimerkiksi rikosten määrää esittävissä kartoissa, jolloin nähdään, millä alueilla rikoksia tehdään eniten. Esimerkissä on havainnollistettu tieliikenneonnettomuuksien keskittymiä Jyväskylän keskustan alueella.

Esimerkit

Jaa