Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

8.2 Aineiston jatkuvuus

Kuvattava ilmiö voi olla maantieteellisesti joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuva aineisto saa tai sen voidaan olettaa saavan lukuarvoja koko tarkastelualueella, kun puolestaan epäjatkuva aineisto ei saa tai sen ei voida olettaa saavan lukuarvoja koko tarkastelualueella.

Esimerkiksi lämpötila on jatkuva muuttuja, koska se saa jonkin arvon kaikkialla maapallon pinnalla. Sen sijaan ihmisiä ei asu kaikkialla maapallolla, joten väestömäärä on epäjatkuva muuttuja. Toisaalta väestöntiheys on jatkuva muuttuja, koska tiheysluku kattaa myös asumattomat alueet.

Kun ilmiö tai muuttuja on pisteittäin esiintyvää eli epäjatkuvaa, sitä kuvataan kartassa epäjatkuvasti esimerkiksi pistesymbolikartalla. Jatkuvaa ilmiötä, kuten lämpötilaa, kuvataan jatkuvalla esitystavalla. Tällainen on esimerkiksi isaritmikartta.

Voi myös olla niin, että muuttuja on jatkuva, mutta siihen sopiva esitystapa on epäjatkuva. Koropleettikartta ja muut aluesymbolikartat ovat epäjatkuvia esitystapoja. Alueyksiköt, joita kohti esimerkiksi väestöntiheys on esitetty, ovat erillisiä yksiköitä ja näin ollen muodostavat epäjatkuvan ilmiön. Tiheys on jatkuva vain alueiden sisällä.


Jaa