Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

9.1 Luokittelumenetelmät

Tilastoteemakartassa aineisto luokitellaan, jotta arvojen vaihtelu voidaan visualisoida havainnollisemmin. Hyvin valittu luokittelu kasvattaa kartan informaatioarvoa. Tilastoaineiston luokittelun tulisi pohjautua johonkin aineiston ominaisuuksia kuvaavaan luokittelumenetelmään. Aineiston luokittelulla on keskeinen merkitys siinä, millaista kuvaa ilmiöstä koropleettikartta välittää (esimerkki 1).

Teemakartan tilastoaineiston yleisimpiä luokittelumenetelmiä ovat:

  • tasaiset luokkavälit
  • kvantiilit
  • keskihajonta ja keskiarvo
  • aritmeettiset ja geometriset sarjat
  • luonnolliset luokkarajat

Eri luokittelutavat sopivat erilaisille jakaumille. Tilastoaineiston luokittelumenetelmä tulisi valita niin, että se sopii jakauman muotoon ja säilyttää jakauman muodon luokitellussakin aineistossa.

Frekvenssi kertoo esiintymiskertojen määrän. Frekvenssijakaumaa ja sen muotoa tarkastelemalla selviää, onko aineisto normaalijakauman, vinojakauman vai jonkin muun muotoinen. Jakauman tyypin voi selvittää esimerkiksi jakaumakuvion (frekvenssihistogrammin) avulla, mutta se ilmenee myös erilaisten tunnuslukujen avulla (mm. minimi- ja maksimiarvot, keskiluvut, keskihajonta, vinous, huipukkuus). Tilastoaineiston jakauma vaikuttaa siihen, millä tavalla aineisto kannattaa luokitella ja millaisia luokkarajat ovat (esimerkki 2).

Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi yllä mainitut luokittelumenetelmät.

Esimerkit

Jaa