Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

9.1.2 Kvantiilit

Kvantiilit jakavat aineiston luokkiin niin, että jokaisessa luokassa on yhtä monta havaintoa. Kvantiilien käyttö luokkarajoina sopii parhaiten tasaisille jakaumille ja silloin, kun alueet eivät pinta-alaltaan poikkea suuresti toisistaan (esimerkki 1). Muilla jakaumilla kvantiileihin perustuvat luokat hävittävät jakauman muodon, eivätkä siten kuvaa tilastoaineiston piirteitä.

Joissain tapauksissa kvantiilit ovat paikallaan muillakin kuin tasaisen jakauman aineistoilla. Esimerkiksi jos halutaan kertoa, missä työttömyysasteeltaan alimpaan neljännekseen eli kvartiiliin kuuluvat alueet sijaitsevat. Lisäksi menetelmää on puolustettu neutraalina luokittelutapana muillakin kuin tasaisilla jakaumilla silloin, kun luokkarajojen määrittelyä varten ei ole saatavissa tietoa aineiston luonteesta.

Kvantiililuokitus saattaa kuitenkin luoda karttaan vaikutelman suuremmista alueiden välisistä eroista, kuin mitä ne todellisuudessa ovat. Sen käyttö voi myös häivyttää todellisia eroja, mikäli aineisto ei ole tasainen. Saman tai lähes saman lukuarvon omaavat alueet voivat kuulua eri luokkiin, mutta saman luokan sisällä voi olla alueiden lukuarvoissa suuriakin eroja. Edellä mainittu ongelma voidaan ratkaista siirtämällä saman arvon saavat alueet samaan luokkaan, jos alueiden lukumäärä eri luokissa ei tämän jälkeen poikkea suuresti toisistaan (esimerkki 2).

Esimerkit

Jaa