Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:

9.1.5 Luonnolliset luokkarajat

Tilastoaineistojen jakaumat eivät aina ole tasa-, normaali- tai vinojakaumia, vaan ne voivat olla hyvinkin epämääräisen muotoisia. Tällöin tasaväliluokitus, keskihajontamenetelmä tai aritmeettiset ja geometriset sarjat eivät välttämättä ole sopivia luokittelutapoja. Luonnollisten luokkarajojen etsiminen saattaa olla tällöin paras vaihtoehto.

Luonnollisten luokkarajojen luokituksessa luokkarajat määräytyvät arvojen luontaisen ryhmittymisen perusteella. Laajasti tunnettu ja käytetty menetelmä on Jenksin luonnollinen luokittelu, jossa luokat määräytyvät siten, että ominaisuuden arvojen vaihtelu (keskihajonta) on luokkien sisällä pienempää kuin luokkien välillä. Myös tarkastelemalla jakauman histogrammia, voidaan jakaumasta löytää näitä luonnollisia luokkavälejä (esimerkki).

Esimerkit

Jaa