Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

1 Yleistä tilastoista

Tilastot ovat oma tiedon lajinsa. Niiden käyttäminen vaatii tilastojen ominaisuuksien ymmärtämistä. Tilastoa käyttääkseen ei riitä, että katsoo tilaston lukuja, vaan lukujen lisäksi pitää tietää taustatietoa tilastosta. Näihin tietoihin tutustutaan oppitunnin alussa. Tilaston käyttäjän on tarpeellista ymmärtää myös, miten aika, jota tilasto kuvaa, ja tilaston julkaisemisaika liittyvät toisiinsa. Näistä kerrotaan kolmannessa alaluvussa. Tilastotiedon eri julkaisemismuotoihin tutustut neljännessä alaluvussa. Oppitunnin lopuksi perehdytään tietojen alueelliseen saatavuuteen.


Jaa