På svenska

In English

Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

1.2 Metatiedot kertovat, mistä on kyse

Vertailu on tilastojen perustehtävä. Jotta tilastotietoja voitaisiin vertailla keskenään, tarvitaan tietoa tiedosta itsestään. Tätä tietoa tiedosta kutsutaan metatiedoksi tai metadataksi. Metatietoa on oikeastaan kaikki tilaston varsinaisen sisällön ulkopuolinen, tilastoon liittyvä tieto. Esimerkiksi se, mistä tilaston tiedot ovat peräisin ja minkälaisin menetelmin tietoa on jalostettu, on metatietoa.

Tärkeimpiä metatietoja ovat tilastossa käytetyt käsitteet ja luokitukset. Käsitteiden ja luokitusten yhtenäisyys on edellytys sille, että tilastotietoja voidaan vertailla. Käsitteisiin ja määritelmiin pureudutaan myöhemmin tällä kurssilla (2.2 Käsitteet ja määritelmät ja 3 Luokitukset).

Tilaston kuvauksessa kerrotaan yleensä esimerkiksi siitä, mistä lähteistä ja miltä ajalta tiedot ovat, miltä alueilta tietoja on saatavilla, ja mihin tilastoa voidaan käyttää. Lisänä voi olla esimerkiksi laatu- tai menetelmäselosteiden muodossa tietoa muun muassa siitä, minkälaisia puutteita tai rajoituksia tilastossa kenties on. Luotettavista tilastoista on useimmiten saatavissa jonkinlainen kuvaus ja laatu- tai menetelmäseloste.

Yksinkertaisimmillaan metatieto kertoo

  • mitä jollain tietyllä käsitteellä tietyssä tilastossa tarkoitetaan
  • minkälaista luokitusta tiedon ryhmittelemiseen on käytetty.

Toisaalta metatieto voi kertoa myös

  • minkälaista ja kuinka tarkkaa tietoa tilaston lähdeaineisto sisältää
  • minkälaisia menetelmiä aineiston käsittelyssä on käytetty
  • mihin aineistossa on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
  • mitkä ovat aineiston käytön rajoitukset – mitä aineisto ei kerro.

Metatiedon olemassaolo on hyvän tilaston ehdoton edellytys, sillä metatiedon perusteella voidaan arvioida tilaston luotettavuutta. Oleellinen kysymys tilaston luotettavuutta arvioitaessa on "Mistä tämä tieto on peräisin ja mistä siinä on kyse?"

Mitä enemmän tiedämme tietystä tilastosta, sen parempia johtopäätöksiä voimme sen avulla tehdä.

Tilastokeskuksen tilastojen metatietoja löytyy sivulta Tietoa tilastoista.


Jaa