Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

1.4 Tilastotiedon formaatit

Tilastotietoa esitetään useimmiten kuvioina, taulukoina, tietokannoissa tai teksteinä.

Kuviot ovat hyvä tapa saada nopea käsitys tilastotiedon kuvaamasta ilmiöstä, sen rakenteesta tai kehityksestä. Kuviomuotoinen tieto on myös helppo muistaa (esimerkki 1).

Taulukot ovat vakiintunut ja hyvin tehtynä selkeä tapa esittää rajallinen määrä tietoa. Taulukoita ei yleensä voi itse muokata, vaan tieto on tarjolla tiedontuottajan valitsemasta näkökulmasta (esimerkki 2).

Tietokannat (tai tietokantataulukot) ovat monipuolisin tapa esittää tilastotietoa. Tietokantamuodossa on mahdollista esittää suuria tietomääriä ja tietoa voi taulukoida vapaammin kuin kuvioissa tai valmiissa taulukoissa. Tietokannat mahdollistavat perusteellisemman tutustumisen aineistoon ja räätälöityjen taulukoiden tekemisen. Tietokannoista tiedot saa yleensä ladattua ulkopuoliseen ohjelmaan tai tehtyä kuvioksi (esimerkki 3).

Teksti mahdollistaa ilmiöiden taustoittamisen ja kiinnostavien kohtien nostamisen esille. Teksti tarjoaa valmiin tulkinnan tilastotiedosta, mutta tulkinta ei ole ainoa, jonka tilastosta voi tehdä (esimerkki 4).

Kaikkeen julkaistavaan tilastotietoon kuuluvat olennaisena osana metatiedot kuten esimerkiksi käytettyjen käsitteiden määritelmät. Tämä perusperiaate on käytössä useilla laadukkaan tilastotiedon tuottajilla niin Suomessa kuin muuallakin.

Esimerkiksi Tilastokeskuksen tilastojulkistus on kokonaisuus, jonka muodostavat julkistuksen teksti, mahdolliset liitetaulukot ja -kuviot, tietokantataulukot ja laatuseloste. Näiden avulla voidaan antaa yleisnäkymä ja tärkeimmät tunnusluvut sekä kenties nostaa esiin tietoja, jotka eivät syystä tai toisesta sovellu tietokantamuotoon. Samalla tarjotaan mahdollisuus tarkempaan aineistoon syventymiseen. Katso esimerkiksi julkistus Väestöennuste 2015, Nuorten osuus väestöstä uhkaa yhä pienentyä (30.10.2015).

Hakukoneita käyttämällä tulokseksi saa tyypillisesti teksti- ja taulukkomuotoista tietoa sekä kuvioita. Tietokantamuotoisen tiedon löytäminen sen sijaan vaatii yleensä enemmän selailua ja lähdesivustoon tutustumista. Yleisimpien lähteiden ja tiedon julkaisijoiden tuntemus on suureksi avuksi hakutuloksia selatessa.

Lisää eri esittämistavoista kerrotaan Tilastojen ABC -kurssin oppitunnilla 2 Tilastojen esitystavat.

Esimerkit

Jaa