Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

2 Tilastotiedonhaun perusasioita

Tiedonhaun perusongelmia ovat kielen epätäsmällisyys ja moniselitteisyys. Sopivien ilmausten valinta hakua varten ja parhaiden lähteiden valitseminen saaduista tuloksista ei ole aivan yksinkertaista. Käytännössä tarvitaan usein useampi tiedonhakukierros, joiden aikana käsitys tarjolla olevasta tiedosta ja lähteistä sekä käytetyistä ilmauksista tarkentuu.

Hyvään tulokseen päästään, kun hakijalle on muodostunut kuva kentästä: ketkä ovat alan toimijat, miten haluttu tieto olisi voinut syntyä, kenellä tietoa voisi olla ja missä tietoja julkaistaan. Kun on näkemys tiedon olemassaolosta tai sen olemassaolon mahdollisuuksista, on tieto enää löytämistä vailla!

Tilastotiedon tarpeet ovat erilaisia. Yksinkertaisimmillaan haussa on kyse tietyn yksittäisen faktatiedon – luvun, taulukon tai tilaston – paikallistamisesta. Tämäkin voi kuitenkin olla haastavaa. Tilastotiedonhakuun sisältyy usein lähteisiin ja niiden metatietoihin tutustumista, vertailua ja oman tiedontarpeen tarkentumista.

Tarpeeseen vastaavia tilastoja yleensä joko on tai ei ole – luovien tulkintojen tekemisessä on hyvät mahdollisuudet mennä metsään. Aina on syytä varmistaa, mistä löydetty tieto oikeastaan kertoo.


Jaa