Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

2.1 Tiedonhaun aloitus

Kun olet aloittamassa tilastotiedon hakua, kannattaa miettiä seuraavia kysymyksiä:

 • Miltä ajalta etsin tietoa?
  Uudet tiedot löytyvät yleensä hyvin internetistä. Hyvin vanhat tiedot saattavat olla vain kirjastossa tai arkistossa (esimerkki 1).
 • Mistä alueesta etsin tietoa?
  Kansainvälistä vertailutietoa ja Suomen tilastoja kannattaa etsiä eri paikasta. (esimerkki 2).
 • Saako tieto maksaa?
  Monet yleiset tiedot väestöstä, koulutuksesta ovat yleensä saatavilla ilmaiseksi. Tarkimmat tiedot, yritystiedot ja markkinatutkimukset ovat yleensä maksullisia. (esimerkki 3).
 • Kuinka tarkkaa tietoa tarvitsen?
  Yksityiskohtaisen ja laadukkaan tiedon kerääminen vaatii resursseja,  joten tällaista tietoa on hyvin harvoilla tahoilla. (esimerkki 4)

Vastaukset yleensä tarkentuvat haun edetessä. Kun olet selvittänyt, millaista tietoa tarvitset, voit alkaa miettiä, mistä tieto löytyisi. Siinä voivat auttaa nämä kysymykset:

 • Voisiko tietoa olla olemassa?
  Tiedon olemassaololle on oltava jokin syy. Se voi syntyä toiminnan sivutuotteena, lainsäädäntö voi velvoittaa keräämään sitä tai jonkin tehtävän hoitaminen saattaa edellyttää tietoa. Asiasta on myös voitu tehdä erillinen tutkimus. Mitä suurempi taloudellinen merkitys jollakin asialla on, sitä todennäköisemmin siitä yleensä löytyy tilastotietoa.
 • Kerääkö joku tietoa?
  Esimerkiksi organisaatioiden yhteenliittymät tai kattojärjestöt ovat usein kiinnostuneita jäsenistään.

Virallinen tilasto on yleensä paras tilastotiedon lähde. Jos sitä ei ole, voi pohtia muita luotettavia tahoja, kuten viranomaisia ja vakiintuneita järjestöjä. Näiden kartoittaminen voi vaatia välivaiheen ennen varsinaisen tiedon paikallistamista. Tuottajien kautta tiedonhaku rajautuu hallittavaksi. Jollei tarvitsemaasi tietoa löydy, on mietittävä, onko ongelma löytymisessä vai eikö tietoa todella ole olemassa. Vaikeinta on usein varmistua siitä, ettei jotain tietoa ole.

Järjestelmällistä lähestymistä, kuten tiettyjen hyväksi havaittujen lähteiden tarkistamista, on syytä täydentää verkon hakukoneita käyttämällä. Ainoaksi lähestymistavaksi hakukoneiden käyttö ei kuitenkaan yleensä sovellu. Hakukoneiden käytön pääasialliset heikkoudet ovat huono kattavuus ja hakutermien valinnan ongelmat. Voit saada tietoa vain hakukoneen tuloksista, et löytymättä jääneistä lähteistä. Toisaalta jos tiedät mitä etsit, hakukone tarjoaa usein paremman käyttöliittymän tiedon paikallistamiseksi kuin tilastojen tuottajat.

Kaikkeen tietoon on aina syytä suhtautua terveen kriittisesti ja pohtia tiedon tuottajan objektiivisuuteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.

Esimerkit

Jaa