Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

2.4 Näkökulman merkitys

Samasta asiasta tai ilmiöstä voidaan tehdä tilastoja erilaisista näkökulmista.

Jos kiinnostuksen kohteena ovat esimerkiksi tietyn alan työntekijät, voi asiaa lähestyä joko yritystilastojen tai väestötilastojen näkökulmasta: Yritystilaston näkökulmasta kiinnostavaa on esimerkiksi, kuinka paljon alalla on työntekijöitä, minkä kokoisissa yrityksissä he ovat töissä ja millä alueella yritykset sijaitsevat. Väestötilaston näkökulmasta taas kiinnostavia asioita ovat esimerkiksi työntekijöiden ikä, sukupuoli ja koulutus.

Eri tilastot vastaavat erilaisiin kysymyksiin ja niiden tiedot saatetaan kerätä eri tavalla. Usein eri tilastojen tiedot eivät tästä syystä ole verrattavissa tai yhdisteltävissä, vaikka ne näyttäisivätkin kuvaavan samaa asiaa. Tällöin on valittava parhaiten omaa tiedontarvetta vastaava lähde.

Esimerkit

Jaa