På svenska

In English

Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

2.5 Erilaisia tulkintoja

Ajatus tilaston harhaanjohtavuudesta juontaa usein tilaston virheellisistä tulkinnoista. Useimmiten kyse on joko tilastografiikan antamasta väärästä kuvasta tai käsitteen tulkinnasta (ks. Tilastojen ABC -kurssin esimerkki Grafiikka harhauttaa).

Tilastojen parissa on syytä pitää mielessä, että ne mittaavat tai kuvaavat jotakin ilmiötä varsin tiukasti määriteltyjen käsitteiden ja kehikon puitteissa. Etenkin omaan arkikokemukseen vertaillessa voi helposti syntyä tunne tilastolukujen mahdottomuudesta tai paikkansapitämättömyydestä (esimerkki).

Tilastot eivät kuitenkaan ole totuus – joskus arkikokemus saattaa hyvinkin antaa paremman kuvan jostakin asiasta. Tilastotieto nimittäin useimmiten kuvaa asioita yleisellä tasolla, eikä siitä ole mahdollista tehdä yksilötason päätelmiä. Kaikki suvun vanhukset saattavat elää satavuotiaiksi vaikka elinajanodote vaikuttaisikin kertovan muuta. 

Etenkin silloin, kun vertailee eri asioita tai eri lähteitä keskenään, on tärkeä pitää mielessä, mistä milloinkin puhutaan. Erityisen varovainen on syytä olla, kun miettii asioiden syy-seuraussuhteita. Usein asiat ovat monimutkaisempia kuin minä ne esitetään.

Katso lisää tilastojen käyttötaidosta Tilastojen ABC -kurssilta.

Esimerkit

Jaa