Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

3.1 Mikä on tilastoluokitus?

Tilastoluokitus järjestää joukon yksittäisiä havaintoja niiden samanlaisuuden tai erilaisuuden mukaan järkeviin luokkiin, jolloin tutkimustuloksista syntyy hyödyllistä, todellisuutta kuvaavaa tietoa. Tilastoluokitus muodostuu yleensä koodeista ja termeistä. Kukin havainto kuuluu vain yhteen luokkaan (esimerkki).

Tilastossa käytettyjen luokitusten on oltava relevantteja keskeisten käyttäjien ja käyttötarkoitusten näkökulmasta. Ilman tiedon täsmällistä ja systemaattista järjestämistä tilastot eivät ole luotettavia ja vertailukelpoisia.

Useat suomalaiset luokitusstandardit joko vastaavat täysin kansainvälisesti tunnustettuja virallisia standardeja tai ovat niiden pohjalta rakennettuja. Kansainvälisiä luokituksia ylläpitävät muun muassa Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan unioni.

Suomessa Tilastokeskus laatii ja julkaisee useita tilastoluokituksia. Tilastokeskuksen julkaisemat luokitukset on tarkoitettu käytettäviksi tilastoissa, mutta niitä voidaan käyttää myös muissa yhteyksissä.

Esimerkit

Jaa