Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

3.2 Miten luokitus rakentuu?

Yksinkertaisimmillaan tilastoluokitus koostuu nimetyistä luokista ja niiden tunnuksista eli koodeista. Koodit voivat muodostua numeroista tai kirjaimista.

Taulukko. Sukupuoli

1 Miehet
2 Naiset

Lähde: Tilastokeskus, Tietoa tilastoista, Luokitukset, Henkilö ja koulutus

Yleensä tilastoluokituksen kuvaus on kuitenkin laajempi ja koostuu määrittelyistä, kuten

  • luokkien nimistä
  • luokkien koodeista
  • luokkien kuvauksista eli tekstimuotoisista määrittelyistä
  • peruskäsitteiden ja luokitusperiaatteiden ja -kriteereiden esittelyistä.

Luokitus on yleensä hierarkkinen siten, että ylin luokittelutaso kuvaa tilaston kohteena olevan ilmiön rakennetta, jota tarkennetaan siirryttäessä alemmille luokitustasoille (esimerkit 1–3).

Luokituksen luokkien tulee olla

  • yksiselitteisiä: havainnot voidaan luokitella määriteltyjen luokitusperiaatteiden ja kriteereiden perusteella selvästi tiettyyn luokkaan
  • kattavia: kaikki havaintoaineiston tapaukset voidaan luokitella
  • poissulkevia: luokkien määrittelyt on tehty niin, ettei tapauksia voida sijoittaa kahteen tai useampaan luokkaan.

Tarkemmin määrittelemättömien luokkien, eli kaatoryhmien kuten "muualle luokittelemattomat", tulisi sisältää suhteellisen vähän tapauksia verrattuna luokittelutason muihin luokkiin (esimerkki 4).

Harjoittele luokitusten käyttöä.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa