Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

3.3 Miten luokituksia ryhmitellään?

Luokitukset on usein koottu ryhmiin, mikä helpottaa käyttäjää löytämään sopivat luokitukset niiden käyttötarkoituksen mukaan. Tilastokeskus on ryhmitellyt käyttämänsä luokitukset seuraaviin aiheenmukaisiin ryhmiin:

  • alueluokitukset: mm. kunta, kuntaryhmitys, maakunta, vaalipiiri (esimerkit 4 ja 5)
  • henkilö- ja koulutusluokitukset: mm. ammatti, ikäkausi, kieli, koulutus, kuolinsyyt, perheasema (esimerkki 1)
  • talous- ja tuoteluokitukset: mm. sektoriluokitus, toimiala, julkisyhteisöjen tehtävä, tuoteluokitukset (esimerkit 2 ja 3)
  • infrastruktuuria ja ympäristöä koskevat  luokitukset (jäteluokitus, maankäyttö, rakennus)
Esimerkit

Jaa