På svenska

In English

Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

3.3 Miten luokituksia ryhmitellään?

Luokitukset on usein koottu ryhmiin, mikä helpottaa käyttäjää löytämään sopivat luokitukset niiden käyttötarkoituksen mukaan. Luokitusryhmiä ovat esimerkiksi

  • henkilöluokitukset: väestöä, henkilöitä ja elinoloja kuvaavat demografiset luokitukset, esim. ammatti- ja koulutusluokitus, kotitalous- ja perheluokitukset (esimerkki 1)
  • talousluokitukset: taloudellista toimintaa ja kansantaloutta kuvaavat luokitukset, esim. toimiala- ja sektoriluokitukset (esimerkki 2)
  • hyödykeluokitukset: tuotanto- ja ulkomaankauppatilastojen käyttöön kehitetyt luokitukset (HS, CN, CPA, SITC (esimerkki 3)
  • alueluokitukset: erilaisten hallinnollisten alueiden jakoon perustuvat luokitukset, esim. kunta- ja maakuntajako. Alueluokitukset eivät ole perinteisiä tilastollisia luokituksia, vaan erilaisia käyttötarkoituksia ja tilanteita varten syntyneitä luokituksia.(esimerkit 4 ja 5).
  • muut luokitukset: esim. oikeustoimeen, maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät luokitukset.

Tilastokeskuksen luokitussivulta löydät lisää erilaisia luokituksia.

Esimerkit

Jaa