På svenska

In English

Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

3.4 Luokitustiedon kotimaisia lähteitä

Tilastojen metatieto, johon luokitukset kuuluvat, on yleensä koottu tilastoja tekevien organisaatioiden verkkosivuille omiksi kokonaisuuksiksi.

Tilastokeskus  

Tilastokeskus ylläpitää ja julkaisee useita alue-, henkilö-, talous- ja muita luokituksia luokitustietokannassa ja luokituskäsikirjoina sekä jakaa luokitusinformaatiota internetissä. Vanhempia luokitusten käsikirjoja on pdf-tiedostoina Doria-julkaisuarkistossa.

Muita Suomen kansallisia luokituksia ylläpitäviä organisaatiota  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon luokitusten kansalliseen ja kansainväliseen standardointityöhön. THL julkaisee mm. tauti- ja toimenpideluokituksia (esim. IDC-10-tautiluokitus).

Tulli julkaisee Suomen ulkomaankauppatilastot useiden kansainvälisten tilastoluokitusstandardien mukaan. Yhdistetty nimikkeistö CN on Suomen ulkomaankauppatilaston käyttämä pääasiallinen luokittelustandardi.

Kansallinen luokitus voi kuulua julkisen hallinnon tietohallintoa koskeviin JHS-suosituksiin. Suositukset koskevat valtionhallinnon lisäksi kunnallishallintoa. JHS-suositukset hyväksyy valtiovarainministeriön alainen julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS-jaosto.


Jaa