Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

4 Kotimaisen tilastotiedon lähteet

Tällä oppitunnilla tutustut kotimaisiin tilastotiedonlähteisiin, joita ovat Suomen viralliseen tilastoon (SVT) kuuluvat tilastot. Niistä tutustut erityisesti Tilastokeskuksen tuottamiin tilastoihin. Lisäksi tutustut julkishallinnon muihin tilastoihin sekä toimialajärjestöjen ja tutkimuslaitosten tuottamiin tilastoihin.

Oppitunnilla opit tuntemaan ja löytämään internetistä löytyviä tilastotietoja, verkkopalveluita ja tietokantoja. Koska osa Suomen virallisen tilaston tilastoista ei ole saatavana sähköisessä muodossa, opit jäljittämään myös painetussa muodossa olevia tilastoja.

Oppitunnilla perehdyt myös tilastojen aikasarjoihin sekä tilastotietokantoihin, joiden avulla on mahdollista muodostaa aikasarjataulukoita ja poimia yksittäisiä tilastolukuja.

Oppitunnin harjoitusten avulla voit testata oppimaasi.


Jaa