Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

4.4 Elinkeinoelämän ja järjestöjen tilastoja

Monet elinkeinoelämän ja palkansaajien edunvalvontajärjestöt, työmarkkina- ja tutkimuslaitokset, suuret liikelaitokset, media sekä kaupalliset toimijat tuottavat ja jalostavat tilasto- ja tutkimustietoa.

Tämä tilastotieto on joskus tarkoitettu vain asianomaisten organisaatioiden jäsenkäyttöön. Usein nämä "epäviralliset tilastotiedonlähteet" ovat kuitenkin saatavana vapaasti verkossa tai maksullisina tuotteina ja palveluina. Tilastotiedonhaussa auttaa aihealueen toimijoiden tuntemus.

Elinkeinoelämä ja järjestöt reagoivat nopeasti itseään koskeviin ilmiöihin tilastojen muodossa. Käyttäjille suuntaa-antava nopea tieto voi joskus olla tärkeämpi kuin virallinen ja lopullinen tieto.  

Elinkeinoelämän ja järjestöjen tilastotuotanto voidaan jakaa seuraavasti:

  • Organisaatiot keräävät tilastojen perusmateriaalin jäseniltään ja laativat tilastot, joiden sisältö on sataprosenttisesti omaa aineistoa.
  • Organisaatiot käyttävät tilastotuotannossaan omaa aineistoa yhdessä virallisen tilaston tms. kanssa laatiessaan esim. toimiala- ja suhdannekatsauksia.

Elinkeinoelämän ja järjestöjen tilastoja arvioitaessa pitää kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

  • Mistä tilastotieto on peräisin?
  • Kenen etuja organisaatio valvoo, ketkä rahoittavat toimintaa?
  • Kuinka merkittävä organisaatio on esim. toimialan yritysten ja liikevaihdon mukaan?
  • Kuuluuko organisaatio johonkin kansalliseen tai kansainväliseen kattojärjestöön?
  • Onko organisaatiossa oma tilasto-osasto tms.?
  • Käytetäänkö tilastoissa virallisia käsitteitä, määritelmiä, luokituksia?
  • Millaiset ovat tilaston laatuselosteet?
  • Saavatko tilastot julkisuutta mediassa?

Miten löydät elinkeinoelämän ja järjestöjen tilastot?

Elinkeinoelämän ja järjestöjen tilastoja ei ole koottu tilastotiedonhaun näkökulmasta kattavasti yhteen paikkaan. EK:n ja SOSTEn  jäsenliittojen ja -järjestöjen verkkosivut on listattu kattojärjestön sivulle.

Katso esimerkistä elinkeinoelämän tiedontuottajia.

Elinkeinoelämän tilastolähteitä lydät Kotimaisen tilastotiedon oppaasta.

Esimerkit

Jaa