På svenska

In English

Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

4.5 Vanhat tilastot

Tilastotiedon tarve ja haku kohdistuu usein nykyhetkeen, lähimenneisyyteen tai tulevaisuuteen. Tilastoja tarvitaan usein myös vanhoilta menneiltä ajoilta.

Suomen vanhoja tilastoja ovat esimerkiksi

 • Ruotsin vallan aikaiset tilastot vuoteen 1809
 • Venäjän vallan aikaiset tilastot 1809–1917
 • tilastot ennen ensimmäistä SVT-sarjaa vuonna 1866
 • tilastot ennen ensimmäistä yleistä välitöntä väestö- ja asuntolaskentaa vuonna 1950
 • tilastot, jotka ovat saatavana vain painetussa muodossa
 • tilastot, joita ei ole saatavana tilastotietokannoissa

Suomen tilastojen historia -kurssilla voit tutustua yksityiskohtaisesti suomalaisen tilastoinnin historiaan ja historiallisiin tilastoihin. Keskusvirastojen perustaminen 1800-luvulla merkitsi monen kansallisen tilaston syntyä (esimerkki 1). Kurssilla kerrotaan myös tilastojärjestelmistä. Tilastojärjestelmät ovat yhteiskuntaa koskevien laajojen ilmiöalueiden yhtenäisiä ja kattavia kuvausjärjestelmiä, joiden avulla on syntynyt vertailukelpoista historiallista tilastoa ja pitkiä aikasarjoja (esimerkki 2).

Vanhojen tilastojen julkaisuarkisto

Tilastokeskuksen virallisten tilastojen digitaalinen säilytyspaikka on Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkisto. Siellä on saatavana Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastoja vanhimmista julkaisuista alkaen, Tilastokeskuksen muita tilastoja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin tilastojulkaisu julkaisuarkistossa on vuonna 1868 julkaistu Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861–1865. Suomen tilastollinen vuosikirja on arkistossa kokonaisuudessaan (1879– ).

Kuva. Suomen tilastollisia vuosikirjoja

Kuva. Suomen tilastollisia vuosikirjoja

Lähde: Tilastoarkisto

Kirjallisuutta ja verkkoaineistoja vanhoista tilastoista

 • Kulutus Suomen kansantaloudessa vuosina 1900–1975 / Eino H. Laurila. - Helsinki: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, 1985
 • Suomen taloushistoria 3: Historiallinen tilasto / toimittanut Kaarina Vattula. - Helsinki: Tammi, 1983
 • Suomen talous 1860–1985: Kasvu ja rakennemuutos / Riitta Hjerppe. Suomen Pankin kasvututkimuksia XIII. - Helsinki: Suomen Pankki, 1988
 • Suomen vuosisata / toimittanut Kristiina Adreasson ja Vesa Helin. - Helsinki; Tilastokeskus, 1999
 • Väestötilastoja 250 vuotta: Katsaus väestötieteen historiaan vuosina 1949–1999 / Mauri Nieminen. - Helsinki: Tilastokeskus, 1999
 • Kansantalouden tilinpito -kurssi 1.6 Historian siipien havinaa...
 • Suomi 1917–2007: Itsenäisyyden aika tilastojen valossa
 • Satavuotias Suomi tilastojen valossa
 • Historiallisen tilastotiedon opas
Esimerkit

Jaa