På svenska

In English

Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

4.6 Tilastotietokannat

Tilastotietokannat on tehty numeeristen taulukoiden hakuun. Ne ovat useimmiten vuorovaikutteisia järjestelmiä, jossa käyttäjä voi rajata ja muokata tilastoaineistoja ja siirtää ne omalle koneelle jatkokäsittelyä varten. Tietokantasovellukseen kuuluu usein grafiikkatyökalu, joka muuttaa valitun aineiston tilastokaavioksi tai kartaksi. Laadukas tilastotietokanta tuottaa taulukoita, joissa on mukana monipuoliset metatiedot.

Tilastotietokannat toimivat yleensä tietovarastona, josta käyttäjä voi ladata halutussa muodossa aikasarjoja tutkimuskäyttöön. Suomessa Tilastokeskus tarjoaa tietokanta-aineistoja myös avoimena tietona.

Tilastokeskuksen tilastotietokannat

Tilastokeskuksen tilastotietokannat ovat kotimaisen tilastotiedon laajin tietolähde. Ne on toteutettu PxWeb-tekniikalla.

  • Statfin: maksuton itsepalvelutietokanta sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa kaikilta henkilö- ja taloustilastojen aihealueilta suomen, ruotsin ja englannin kielellä.
  • Astika: Tilastokeskuksen ensimmäinen (avattu v. 1980) ja edelleen päivittyvä aikasarjatietokanta sisältää suhdanne- ja taloustilastoja kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosisarjoina.
  • Paavo: postinumeroalueittaista tilastotietoa väestöstä, asumisesta, työllisyydestä, koulutuksesta ja tuloista. Päivitetään kerran vuodessa.
  • Maksulliset tilastotietokantapalvelut: pitkiä aikasarjoja ja yksityiskohtaisempia tietoja eri aihealueilta.

Muiden tilastotiedontuottajien PX-Web-tietokantoja

Kotimaisissa tilastotietokannoissa käytetään myös muita sovellustekniikoita. Näistä esimerkkejä ovat:

Lisätietoja: Kotimaisia tilastotietokantoja aiheittain

Harjoitukset

Jaa