Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

5 Kansainvälisen tilastotiedon lähteet

Kansainvälistyneessä maailmassa tarvitaan eri maista ja eri aihealueilta vertailukelpoista tilastotietoa. Sitä kokoavat kansainväliset tilasto-organisaatiot. Ne huolehtivat siitä, että tilastot ovat käsitteiltään yhdenmukaisia ja keskenään vertailukelpoisia. Sen vuoksi eri maiden tietoja vertailtaessa kannattaa käyttää kansainvälisten järjestöjen tilastoja eikä yksittäisten maiden omia kansallisia tilastoja

Kansainvälisen tilastojärjestelmän keskeiset toimijat ovat

  • EU:n tilastotoimisto Eurostat
  • Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö OECD
  • YK-järjestelmän eri osat. 

Niiden voi katsoa muodostavan kansainvälisen ”virallisen tilaston”. Niiden puitteissa tapahtuu myös yhteisten toimintaperiaatteiden kuten yhteisten tilastoluokitusten ja tilastomenetelmien kehittäminen.

Tällä oppitunnilla keskiössä ovat nämä kolme organisaatiota. Lisäksi tutustutaan muutamien keskeisten maiden virallisten tilastojen lähteisiin sekä eräisiin muihin tilastoalan kansainvälisiin lähteisiin, kuten Gapminder, World Statistics ja Our World in Data.

Oppitunnin loppuun, koko kurssin viimeiseen aiheeseen 5.8, on koottu lyhyet kuvaukset keskeisistä tilasto-organisaatioista sekä tekstissä esiintyvistä lyhenteistä ja käsitteistä.


Jaa