Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

5.2.1 EU:n tilastotoimisto Eurostat

Eurostat on Euroopan unionin tilastotoimisto, jonka kautta saa vertailukelpoista tilastotietoa EU:sta ja EU:n 28 jäsenvaltiosta. Pääasiallisina tiedontuottajina ovat jäsenvaltiot; Eurostat vastaa tietojen yhtenäisyydestä ja niiden julkaisemista.

Eurostatin lähtökohtana on vuonna 1953 perustettu Euroopan Hiili- ja teräsyhteisön tilasto-osasto. Nimi Eurostat on ollut käytössä vuodesta 1959. Eurostat on yksi Euroopan komission pääosastoista ja se työllistää 850 työntekijää (v. 2014). Se palvelee komission lisäksi myös Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston päätöksentekoa.

Eurostat ja sen jäsenvaltiot muodostavat yhdessä eurooppalaisen tilastojärjestelmän ESS:n, joka koostuu EU:n jäsenvaltioiden ja EFTA-maiden tilastovirastoista ja Eurostatista. ESS on verkosto, jossa Eurostatilla on johtava rooli tilastojen yhdenmukaistamisessa ja laadun varmistamisessa.

Eurostatin tilastot perustuvat EU-lainsäädäntöön. EU on ainoa ylikansallisten tilastolakien laatija. Muiden kansainvälisten järjestöjen tilastot perustuvat vapaaehtoisiin sopimuksiin.
 

Mitkä ovat Eurostatin vahvuuksia tietolähteenä?

  • Eurostat on erittäin kattava tietopankki (28 jäsenvaltiota ja 9 aihealuetta).
  • Eurostat tuottaa EU:ssa kehitettyjen yhtenäisten ja erittäin yksityiskohtaisten luokitusten mukaisia tietoja.
  • Saatavilla on myös valtioiden sisäisten osa-alueiden tietoja.
  • Usein on saatavilla yksityiskohtaisempia tietoja kuin esimerkiksi OECD:n tietokannoissa.
  • Tilastotiedon käyttäjän apuna on kattava Statistics Explained -sivusto.

Jaa