Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

5.2.2 Tiedonhaku Eurostatista

Tiedon haun Eurostatin sivuilta voi aloittaa aihealueittain (Statistics by Theme). Eurostatin tiedot jakaantuvat yhdeksään pääteemaan, joilla kaikilla on useita alateemoja. 

Kuva. Statistics by theme

Statistics by theme

Lähde: European Commission, Eurostat, saantitapa: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

Haun voi aloittaa myös suoraan tietokannoista (Data/Database) joko etenemällä hakupuu-rakenteen avulla tai hyödyntämällä vapaatekstihakua.

Haun apuna toimivat myös sivuston hakukone ja aakkosittain järjestetty hakusanasivusto Statistics A-Z. Erityisen hyvän lähtökohdan tiedonhakijalle tarjoaa Statistics Explained -sivusto. 

Myös EU:n politiikkaohjauksen ja monitoroinnin tarpeisiin kehitetyt politiikkaindikaattorit ovat monessa yhteydessä käyttökelpoinen tietolähde. Esimerkkeinä politiikkaindikaattoreista voidaan mainita EU2020-strategiaindikaattorit, kestävän kehityksen indikaattorit ja globalisaatioindikaattorit. Kaikkien taustalla ovat EU:n politiikan suuntaviivoista päättävän Eurooppa-neuvoston kokouksissa hyväksytyt politiikkaohjelmat. Politiikkaindikaattorit ovat helpoimmin saatavissa teemasivustolla EU Policy Indicators

Tiedon haussa kannattaa hyödyntää Eurostatin sivujen osiota usein esitetyistä kysymyksistä (Frequently asked Questions). Osa kysymyksistä liittyy teknisiin asioihin ja osa on yleisimmin kysyttäjä tilastokysymyksiä. 

Mikä Statistics Explained on?

Statistics Explained on wiki-rakenteeseen perustuva opassivusto Euroopan unionin tilastoihin ja tilastolähteisiin. Se palvelee sekä asiantuntijoita että suurta yleisöä. Statistics Explained -sivustolla jokaisesta Eurostatin tuottamasta tilastokokonaisuudesta on saatavana yksi tai useampi tilastoa esittelevä tilastoartikkeli. Sivustoa ylläpitävät Eurostatin asiantuntijat. Kaikki artikkelit ovat saatavissa englanniksi ja huomattava osa myös saksaksi ja ranskaksi. Suomeksi ja kaikilla muilla EU:n kielillä on (keväästä 2016 lähtien) saatavissa noin 20 artikkelia.    

Suurin osa Eurostatin julkaisuista tuotetaan Statistics Explained -artikkelikoosteina. Saatavilla ovat esimerkiksi Eurostatin vuosikirja Europe in Figures, alueellinen vuosikirja Eurostat regional yearbook sekä EU:ta ja muuta maailmaan vertaileva EU in the World.

Statistics Explained -julkaisujen kautta saa hyvän kokonaiskuvan siitä, mitä tilastoja eri aihealueilta on saatavilla ja ne tarjoavat myös luontevan pääsyn ajantasaisiin tietolähteisiin ja ovat sen vuoksi yksittäisten artikkelien rinnalla usein hyvä lähtökohta tiedonhaussa.

Lue esimerkistä lisää Statistics Explained -portaalista ja harjoittele tietojen hakua Eurostatin sivuilta ja tietokannoista.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa