Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

5.2.4 Muita EU:n tilastolähteitä

Euroopan komission eri politiikka-alueiden pääosastot ovat tärkeitä tilastotiedon käyttäjiä ja tietolähteiden ylläpitäjiä.

Keskeisiä komission pääosastoja

Talouden ja rahoituksen pääosasto DG ECFIN on tärkeä tietolähde, kun tarvitaan kansantalouden suuria kokonaisuuksia kuvaavia makrotaloustilastoja. Se ylläpitää useita omia tietokantoja, mm. makrotaloustilastojen ja aikasarjojen AMECO-tietokantaa. DG ECFIN julkaisee myös EU:n makrotaloudelliset suhdanne-ennusteet sekä EU-maiden kuluttajien ja yritysten lähiajan taloudellisia odotuksia kuvaavat suhdannebarometrit.

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto DG GROW on toimialatiedon ja pk-yritystiedon käytännöllinen lähde.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto DG AGRI  tarjoaa monipuolisia tilastotietoja ja -katsauksia maataloudesta ja maaseudun kehityksestä.

EU:n erillisvirastot tiedonlähteenä

Myös moni EU:n toimielimiin kuuluvista erillisvirastoista on oman toimialueensa tärkeä tilastotiedon lähde. Tällaisia ovat esimerkiksi

  • Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö EUROFOUND
  • Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto OSHA
  • Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus CEDEFOP
  • Euroopan ympäristökeskus EEA.

Jaa