Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:

5.4.1 Tiedonhaku YK-järjestelmästä

UNSD ja UNdata -käyttöliittymä

YK:n tilasto-osasto UNSD toimii tilastotiedon peruslähteenä ja porttina YK-järjestelmän tietoihin. UNSD:n keskeiset tilastoalueet ovat väestö- ja sosiaalitilastot, kansantalouden tilinpidon tilastot, ulkomaankauppatilastot, ympäristö- ja energiatilastot sekä tasa-arvotilastot.

Tilasto-osaston lisäksi tilastotiedon lähteitä ovat YK:n erityisjärjestöt, alajärjestöt ja ohjelmat, jotka yhdessä muodostavat YK-järjestelmän. Tiedon hallintaa helpottamaan on kehitetty UNdata-käyttöliittymä, johon on pääsy tilasto-osaston sivuilta. Sen kautta löytyvät useiden YK-järjestelmän toimijoiden tilastotiedot.

UNdata perustuu eri organisaatioiden tietolähteiden metatietojen esittämiseen yhdenmukaisella tavalla. Se tarjoaa suorat linkit organisaatioiden kotisivuille ja saatavilla oleviin tietokantoihin. Kaikkia YK:n toimijoita ei vielä ole UNdatassa mukana, ja tarvittaessa kannattaa mennä suoraan alaorganisaatioiden sivuille.   

YK:n alueelliset talouskomissiot tilastotiedon lähteinä

Maanosittaiset alueelliset talouskomissiot ovat hyviä tietolähteitä, kun tarvitaan vertailukelpoista tietoa esimerkiksi Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan maista. Esimerkiksi Afrikan maiden omat tilastot ovat usein puutteellisia.

Suomen kannalta näistä keskeinen toimija on Euroopan talouskomissio UNECE. Sillä on 56 jäsenvaltiota ja se tarjoaa ainoana organisaationa vertailukelpoista tilastotietoa rinnakkain Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Keski-Aasiasta. Sen aihealueita ovat makrotaloustilastot, metsätaloustilastot, väestö- ja tasa-arvotilastot sekä kuljetustilastot. Yksityiskohtaiset tiedot ovat saatavissa UNECEn tietokannoista.

Talous- ja rahoitustilastojen tärkeät YK-lähteet 

Rahoitusmarkkinoiden ja kansainvälisen kaupan keskeiset tietolähteet YK-järjestelmässä ovat Maailman kauppajärjestö WTO, Maailmapankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (esimerkki 1). Principal Global Indicators on kansainvälisten järjestöjen yhteislähde G20-ryhmän taloustilastoista (esimerkki 2).

Harjoittele hakua YK:n tietolähteistä (3 harjoitusta).

EsimerkitHarjoitukset

Jaa