Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

1 Tilasto ja sitä tutkiva tiede

Tällä oppitunnilla esitellään yleisiä tilastotieteen käsitteitä. Tilastotieteen syntyyn vaikutti väestönlaskenta, jolla arvioitiin jo satoja vuosia sitten muun muassa väestön kokoa ja armeijan vahvuutta. 

Väestönlaskennassa tiedot kerättiin aikoinaan kaikilta kansalaisilta. Nykyisin yleensä kuitenkin poimitaan pienehkö joukko henkilöitä eli otos. Vain otokseen kuuluvia henkilöitä haastatellaan. Tavoitteena on yleistää otoksen sisältämä tieto kuvaamaan koko väestöä. Tähän tarvitaan tieteellistä lähestymistapaa. 

Tilastotiede on menetelmätiede, jonka teoria perustuu todennäköisyyslaskentaan. Tilastotiedettä sovelletaan paitsi otoksiin perustuvassa tilastotuotannossa myös syy-seuraus-suhteiden tarkasteluun.


Jaa