Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

1.2 Tilastotiede

Tilastotieteessä kehitetään menetelmiä, joilla tuotetaan tilastoja ja tehdään johtopäätöksiä havaintojen taustalla olevista ilmiöistä. Tulkintaan käytettyjen menetelmien teoria perustuu lähinnä todennäköisyyslaskentaan. Sen avulla arvioidaan tilastoista tehtyjen johtopäätösten varmuutta. 

Tilastotiede on menetelmätiede, joka tyypillisesti tukee muiden tieteenalojen, kuten lääketieteen, yhteiskuntatieteiden ja biologian tutkimusta. Tilastotieteellä on paljon yhteistä kansantaloustieteen kanssa. Taloudelliset indikaattorit, kuten bruttokansantuote, ja niiden analysointi ovat sekä tilastotieteen että kansantaloustieteen alaa. Tilastotieteen teorioita hyödynnetään tietojenkäsittelyn alalla; esimerkiksi joidenkin robottien oppimiskyky perustuu neuroverkkoihin, joiden teoriaa myös tilastotieteilijät ovat luoneet.


Jaa