Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

2.2.7 Kiintiöpoiminta

Kiintiöpoiminnassakin tavoitteena on valita edustava näyte perusjoukosta. Ositetun otannan tapaan pyritään saamaan esimerkiksi riittävä määrä eri ikäryhmien henkilöitä. Haastattelija saa tehtäväkseen esimerkiksi haastatella tietyn määrän kuhunkin sukupuoleen ja ikäryhmään kuuluvia henkilöitä.

Esimerkiksi ennen USA:n presidentinvaalia vuonna 1936 George Gallup käytti kiintiöpoimintaa varmistaakseen, että eri yhteiskuntaluokat ovat hyvin edustettuina ja otos on alueellisesti kattava. Sen sijaan mielipidetutkimuksiin erikoistunut Literary Digest -lehti poimi otokseensa henkilöitä muun muassa tilaajarekisteristään, puhelinluettelosta ja auton omistajien listoista ja lähetti kyselyn postitse. Tällä tavalla otokseen tuli suhteellisesti liikaa varakkaan keskiluokan edustajia, sillä puhelin ja auto olivat 30-luvulla yleisiä vain varakkailla.

Gallupin ennusteen mukaan Franklin Roosevelt saisi 54 % äänistä, ja Literary Digest ennusti, että republikaanipuolueen vastaehdokas Alf Landon saisi 57 % äänistä. Roosevelt voitti vaalit. Pienen mutta edustavan otoksen avulla Gallup onnistui paremmin kuin Literary Digest, jonka otos oli paljon suurempi mutta ei edustava. 

Kiintiöpoiminta on kohtalainen vaihtoehto satunnaisotannalle, jos on vaikea muodostaa listoja perusjoukon alkioista. Kiintiöpoiminnan menestyminen perustuu osittain haastattelumenetelmään.

Varsinkin käyntihaastattelu on luotettavampi kuin katuhaastattelu. Katuhaastatteluissa haastattelija saa valita itse, keitä haastattelee. Silloin haastattelijan mieltymykset vaikuttavat tuloksiin. Otokseen valitut henkilöt saattavat olla ominaisuuksiltaan erilaisia kuin perusjoukko keskimäärin, ja estimaattorit ovat luultavasti harhaisia.


Jaa