Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

2.1.1 Muuttuja, havainto, aineisto

Muuttujan avulla kuvataan mitattavaa ominaisuutta, joka tyypillisesti vaihtelee esimerkiksi henkilöstä toiseen. Henkilön pituus on tällainen ominaisuus. Pituuden arvo riippuu kuitenkin myös käytetystä mittarista.

Esimerkiksi pituus sentteinä ja pituus tuumina ovat kaksi eri muuttujaa, jotka mittaavat samaa ominaisuutta eri tavoin. Muuttujan pituus arvo henkilölle on tietysti henkilön pituus. Tätä arvoa kutsutaan havaintoarvoksi eli havainnoksi.

Kun muuttujan arvot selvitetään esimerkiksi Suomen kaikkien miesten joukosta, miehiä kutsutaan havainto- tai tilastoyksiköiksi. Muuttujan arvoista muodostetaan havaintoaineisto (data), joka liittää pituuden kuhunkin Suomen mieheen.

Virallisessa tilastoinnissa

  • Ihmisiin liittyviä muuttujia ovat koulutustaso, ammatti, ikä, sukupuoli ja kotipaikka.
  • Perheeseen liittyviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi tulot, asuinpaikka ja elinvaihe.
  • Toimipaikkaan ja yritykseen liittyvät muun muassa henkilöstön lukumäärä ja liikevaihto.
  • Kuntaan ja maakuntaan voidaan liittää esimerkiksi elinkeinorakenne, veroäyrit asukasta kohden ja tutkinnon suorittaneiden osuus.
  • Valtion kohdalla voidaan puhua esimerkiksi pinta-alasta, asukasmäärästä, bruttokansantuotteesta (BKT), kauppataseesta tai vanhusväestön osuudesta.

Tilastotieteen teoriassa muuttujaa merkitään usein symbolilla, kuten x:llä tai y:llä.

Harjoitukset

Jaa