Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

2.1.3 Havaintomatriisi

Havaintoaineisto esitetään yleensä havaintomatriisina, joka on taulukko. Havaintomatriisissa on yleensä useita muuttujia. Kullakin matriisin rivillä on esimerkiksi henkilön ikä, sukupuoli ja ammatti. 

Alla on keksitystä aineistosta luotu havaintomatriisi taulukkomuodossa. Siinä on kolme muuttujaa: ikä, sukupuoli ja ammatti. Havaintoyksiköitä on kolme.

Taulukko. Havaintomatriisi

Ikä Sukupuoli Ammatti
30 mies opettaja
40 nainen poliisi
50 mies pappi

Henkilöitä kuvaavassa havaintoaineistossa on yleensä mukana tiedot, joilla kukin henkilö voidaan tunnistaa. Jos suomalaisten miesten pituudet ilmoitettaisiin havaintomatriisissa, ensimmäinen sarake sisältäisi esimerkiksi henkilötunnukset ja toinen sarake listan pituuksista. Havaintomatriisin kullakin rivillä olisi siis miehen henkilötunnus ja hänen pituutensa.


Jaa