Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

3 Tunnusluvut

Muuttujan jakaumaa kuvataan erilaisilla tunnusluvuilla. Jakauman keskikohtaa kuvataan yleensä keskiarvolla. Muuttujan arvot saattavat keskittyä keskiarvon ympärille tai vaihdella suuresti. Tätä kuvataan hajontaluvuilla, kuten vaihteluvälillä eli ääriarvojen erotuksella tai keskihajonnalla. Myös jakauman muotoa voidaan tarkastella. Joskus esimerkiksi jakauman muotoa luonnehditaan vinoksi.


Jaa