Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

4 Vaihtelu ja riippuvuus

Esimerkki ilmiöiden riippuvuudesta on tupakoinnin aiheuttama keuhkosyöpä. Yksinkertainen tilastotieteellinen tarkastelu voisi vertailla eri kansoja: jos jonkin maan kansalaiset polttavat keskimääräistä enemmän savukkeita, onko siinä maassa keuhkosyöpä yleisempi kuolinsyy kuin muissa maissa?

Tällä oppitunnilla tarkastellaan, kuinka muuttujien riippuvuus nähdään kuvasta tai laskemalla korrelaatiokerroin. Regressio kuvaa, millainen matemaattinen funktio kuvaa parhaiten muuttujien yhteyttä.

Riippuvuuden mittaamisessa lähtökohtana on usein yhteisvaihtelu, yhteys kahden muuttujan arvojen vaihtelussa Yhteisvaihtelua tutkitaan kovarianssin avulla. Muuttujien yhteisvaihtelua tutkittaessa selvitetään esimerkiksi, ovatko kahden muuttujan arvot samoissa havainnoissa yleensä samanaikaisesti keskiarvoaan suurempia tai pienempiä?


Jaa