Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

4.2 Riippuvuus

Muuttujan y riippuvuus muuttujasta x tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että x:n arvon kasvaessa y:nkin arvo kasvaa.

Esimerkiksi alla olevassa kuvassa cheddar-juuston maku näyttää riippuvan juuston maitohappopitoisuudesta. Mitä enemmän juustossa on maitohappoa, sitä paremmalta se maistuu.

Kuvio 1. Selvä riippuvuus

Kuvio 1. Cheddar-juuston maku riippuu maitohappopitoisuudesta

Lähde: Tracey: The Taste Factor 2009 [viitattu: 21.3.2016]. Saantitapa: http://www4.stat.ncsu.edu/~ghosh/TEACHING/st380/projects/TraceyReport.pdf

Jos muuttujat x ja y ovat riippumattomia, y:n arvoilla ei ole "mitään tekemistä" x:n arvojen kanssa. Silloin muuttujan x arvon tunteminen ei tarkenna arvioita siitä, millaisia arvoja muuttuja y saa. Riippumattomien muuttujien hajontakuvio näyttää pallomaiselta.

Alla olevan kuvion aineisto on luotu kahden keksityn muuttujan arvoista. Muuttujan arvot on generoitu toisistaan riippumattomasti.

Kuvio 2. Ei riippuvuutta

Kuvio 2. Ei riippuvuutta


Jaa