Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

4.3 Korrelaatio

Korrelaatiolla arvioidaan kahden muuttujan riippuvuutta. Muuttujat korreloivat positiivisesti, kun hajontakuviossa y-muuttujan arvo näyttää kasvavan x-muuttujan arvon kasvaessa. Alla olevassa kuviossa nähdään, että mitä suurempi on teollisuudessa työskentelevien osuus, sitä suurempi on keskimääräinen tulotaso.

Kuvio 1. Positiivinen korrelaatio

Kuvio 1. Positiivinen korrelaatio

Lähde: The Data and Story Library [viitattu: 12.4.2016]. Saantitapa:
https://www3.nd.edu/~busiforc/handouts/Data%20and%20Stories/regression/oecd%20economic%20development/oecd.html

Silloin muuttujan keskimääräistä suurempi arvo esiintyy yleensä yhtä aikaa toisen muuttujan keskimääräistä suuremman arvon kanssa; toisaalta muuttujat saavat pienimmät arvonsa yleensä samoissa havainnoissa.

Muuttujat korreloivat negatiivisesti, kun muuttujan suuret arvot näyttävät liittyvän toisen muuttujan pieniin arvoihin. Silloin hajontakuviossa y:n arvo näyttää laskevan x:n kasvaessa. Alla olevassa kuviossa maataloudessa työskentelevien suuri osuus väestöstä näyttää liittyvän pieniin keskimääräisiin tuloihin.

Kuvio 2. Negatiivinen korrelaatio

Kuvio 2. Negatiivinen korrelaatio

Lähde:The Data and Story Library [viitattu: 12.4.2016]. Saantitapa:
https://www3.nd.edu/~busiforc/handouts/Data%20and%20Stories/regression/oecd%20economic%20development/oecd.html


Jaa