Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:

4.3.3 Syy-seuraussuhteesta

Syy-seuraussuhteella eli kausaliteetilla kuvataan kahden tapahtuman suhdetta: syy tapahtuu ennen seurausta ja syy aiheuttaa seurauksen. Selkeimmässä tilanteessa seuraus havaitaan vain, jos syy on sitä edeltänyt.

Kahden muuttujan syy-seuraussuhteessa syyksi katsotun muuttujan arvon muutos aiheuttaa muutoksen toisen muuttujan arvossa (seuraus). Syy-seuraussuhteen luotettava osoittaminen vaatii muun muassa havaintoja muutoksista ajassa ja muiden muuttujien arvoista. 

Lääketieteessä tehdään usein kokeita. Esimerkiksi lääkkeen vaikutusta verenpaineeseen voidaan arvioida seuraavasti: Sadan koehenkilön aineistossa 50 henkilölle annetaan lääkettä ja muille ei. Kaikkien verenpaine mitataan jonkin ajan kuluttua. Lääkkeen saaneiden ryhmää verrataan muihin koehenkilöihin. Verenpaineen muutoksen keskiarvot näissä ryhmissä ehkä riittävät syy-seurasuhteen osoittamiseen.

Regressiomallin avulla saadaan tarkempi kuva muiden muuttujien, kuten iän ja sukupuolen vaikutuksista lääkkeen tehoon.

Voimakaskaan korrelaatio ei riitä todistamaan syy-seuraussuhteen olemassa oloa, katso esimerkki 1.

Esimerkit

Jaa