Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

1.3 Tilastojen käyttötaito

Tilastojen käyttötaito edellyttää monenlaisia valmiuksia, joita tämä kurssi esittelee.

Tilastojen esitystapa edellyttää sovittujen merkintäkäytäntöjen tuntemusta. Taulukko ja tilastografiikka vaativat oman lukutaitonsa.

Tiedon tuotanto on monimutkainen prosessi, jonka ongelmista tilaston lukijalla on oltava käsitys.

Ymmärtääkseen tilastoja käyttäjän on hallittava tilastotieteen perusteita: ymmärrettävä mittauksen ja erilaatuisten mitta-asteikkojen idea. On myös tiedettävä, miten keskeisimmät tunnusluvut syntyvät ja mihin niitä voi käyttää.

Ilman sisällön ymmärrystä ei tilastosta saa selvää. On tunnettava keskeiset yhteiskuntakäsitteet, joita tilastot mittaavat. Ne ovat talous-, sosiaali- ja ympäristötieteiden käsitteitä.

Hyvä tilastonkäyttäjä osaa myös löytää luotettavat tilastot. Maailma on tulvillaan tilastoja, mutta kaikki niistä eivät ole luotettavia. Lähdekritiikki on tärkeätä.

Edellä mainittujen kokonaisuuksien lisäksi tilastojen lukijan perusvalmiuksiin kuuluvat toisaalta mielikuvitus ja toisaalta varovaisuus. Ilman kykyä kuvitella ei numeroista saa paljoakaan irti, mutta niiden viettelemänä on helppoa mennä myös harhaan. Tilasto on tiukan ajattelun tietoa.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa