Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

2 Tilastojen esitystavat

Tällä oppitunnilla tutustut tilastojen esitystapoihin. Niistä tärkein on taulukko, mutta tilastografiikan merkitys kasvaa jatkuvasti. Tietoverkoissa tilastoja voidaan kuvata myös liikkuvan kuvan avulla. Tilastoista jalostetaan monia yksittäisiä tunnuslukuja, joita kutsutaan indikaattoreiksi. Ne palvelevat useimmiten tilastojen käyttöä päätöksenteon ja seurannan apuna. Tilastokieli sisältää paljon käsitteitä ja erityistermejä, jotka on hyvä tuntea.

Jos olet kiinnostunut tietämään, miten tilastoja esitetään kartassa,
tutustu Tilastoteemakartat-kurssiin.


Jaa