På svenska

In English

Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

2.1 Taulukko

Tilastotaulukko on perinteinen ja monikäyttöisin tapa järjestää numeerinen havaintoaineisto tiiviiseen ja helposti omaksuttavaan muotoon. Tilastoissa taulukoita on kahta perustyyppiä: analyysitaulukoita ja matriiseja.

Matriiseilla tarkoitetaan laajoja, periaatteessa kaikki havaintoaineiston muuttujat kattavia taulukoita. Ne julkaistaan yleensä muusta aineistosta erillään, esimerkiksi painetun raportin liitteenä. Matriisi tarjoaa aineistoon perehtyvälle mahdollisuuden tarkastella sitä omista lähtökohdistaan, tehdä omia johtopäätöksiään ja tarkistaa muiden tekemiä päätelmiä. Matriisiakin suunniteltaessa on otettava huomioon esitysväline. Kaikki olennaiset tiedot tulee esittää siten, ettei niitä tarvitse erikseen selata näkyviin: Taulukon otsikon sekä rivien ja sarakkeiden otsikoiden pitää näkyä yhdellä sivulla, aukeamalla tai kuvaruudulla.

Analyysitaulukot ovat osa aineiston raportointia yhdessä tilastografiikan ja raporttitekstin kanssa. Parhaimmillaan analyysitaulukko kirkastaa esitetyn asian lukijalleen nopeasti ja tiivistetysti, tuoden samalla esiin kuvattavan ilmiön keskeisimmät piirteet.

Molempiin taulukkomuotoihin pätevät periaatteessa samat säännöt, mutta analyysitaulukoissa on mahdollista tiivistää enemmän.

Kuva. Taulukko ja sen osat

Kuva taulukosta


Jaa