Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:

2.1.2 Solut

Soluihin on koottu havainnot taulukkopään jäsennysten mukaan. Kun taulukkoon kootaan useampia muuttujia, puhutaan ristiintaulukoinnista. Seuraavassa esimerkkitaulukossa on koulun oppilaiden pituus ja sukupuoli taulukoitu ristiin:

Taulukko. Tytöt ja pojat pituuden mukaan luokiteltuna

Pituus cm Sukupuoli
  Tytöt Pojat 
100–119 80 10
120–139 140 120
140–159 100 150
160–180 10 50

Kussakin aineistoruudussa kerrotaan niiden havaintojen määrä, joilla on sekä sarakkeen että rivin ominaisuus. Esimerkkitaulukossa ensimmäisen rivin vasemmanpuoleisessa solussa ilmoitetaan 100–119 -senttisten tyttöjen lukumäärä ja oikeanpuoleisessa samankokoisten poikien määrä. Näin saadaan selville havaintoaineiston sisäisiä riippuvuuksia. Esimerkkitaulukko osoittaa, että tässä tutkitussa ryhmässä pojat ovat keskimäärin pitempiä kuin tytöt.


Jaa